Aplikace Zobrazovací hmotnostní spektrometrie, analytické aplikace nanočástic, separace

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie malých molekul v biologických tkáních

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie (MSI) je technika umožňující vizualizaci prostorového rozložení stovek neznačených molekul v biologických tkáních. MALDI MSI se provádí přímo z tenkých řezů tkání pokrytých matricí. Správné pokrytí tkáňového řezu matricí MALDI je klíčovým krokem celého experimentu; pro reprodukovatelné nanášení matrice používáme sublimaci, pneumatický sprej nebo piezoelektrické pipetory. Vyvinutou metodu jsme využili pro mapování myšího mozku a 3D buněčných agregátů.

imagingObrázky distribuce lipidů v řezu hemisféry myšího mozku

Multimodální zobrazování je rychle se rozvíjející vědní disciplína, která využívá různé analytické přístupy k prostorové vizualizaci atomů, molekul a větších celků ve vzorcích. Vzorky mohou být jak neživého, tak živého původu, přičemž náš výzkum se v současnosti zaměřuje především na analýzu malých 3D agregátů rakovinných buněk. Tyto modely jsou velmi důležitou součástí výzkumu rakovinných léčiv a umožňují studovat jak mechanismy účinků daných léčiv, tak jejich vliv na životaschopnost a funkci rakovinných buněk. K multimodální analýze buněčných agregátů využíváme zobrazovací hmotnostní spektrometrii (MALDI MS, ICP MS) a konfokální fluorescenční mikroskopii (LSCM). Výsledky z těchto modalit posléze porovnáváme a korelujeme za účelem objasnění biologických a chemických procesů.
multimodeMultimodální zobrazení (MALDI MSI and LSCM)

Charakterizace nanočástic SALD SP-ICP MS

Pomocí techniky substrate-assisted laser desorption lze při vhodném nastavení energie pulzu zavádět do plazmatu intaktní nanočástice a provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu jednotlivých nanočástic.

SP ICP MSCharakterizace nanočástic pomocí SP ICP MS

CE-LIF potravinových barviv, vitamin B a GFP

Kapilární elektroforéza s laserem indukovanou flourescencí je vysoce citlivá metoda. Při správném naladění se detekční limity pro rhodamin 6G, výborně fluoreskující analyt, mohou pohybovat v řádu stovek molekul.

Naše CE-LIF přístroje byly využity pro analýzu vitaminu B v pivu, červených potravinových barviv nebo fúzního proteinu GFP-AHP5 (green fluorescent protein a Arabidopsis histidine phophotransferase 5) při studiu fosforylace AHP5 proteinu.

R6GanalysisCE-LIF pík 1 pM roztoku rhodaminu 6G

Odkazy

Ryvolová, M; Táborský, P; Vrábel, P; Krásenský, P.; Preisler, J. “Sensitive determination of erythrosine and other red food colorants using capillary electrophoresis with laser induced fluorescence detection”, J. Chromatogr. A 2007, 1141, 206-211.

Vrábel, P; Táborský, P; Ryvolová, M; Havel, J.; Preisler, J. “Sensitive Detection and Separation of Fluorescent Derivatives using Capillary Electrophoresis with Laser-Induced Fluorescence Detection with 532 nm Nd:YAG Laser”, J. Lumin. 2006, 118, 283-292.