Řešené projekty

Hlavní řešitel

Nanočásticové sondy pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii (2021-2023, Garantová agentura ČR)

Zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočástic (2018-2020, Grantová agentura ČR)

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (2015 - 2017, Grantová agentura ČR)

Nové strategie úpravy vzorků pro desorpční hmotnostní spektrometrii (2012 - 2014, Grantová agentura ČR)

Analýza biomolekul hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti nanomateriálů (2010 - 2012, Grantová agentura ČR)

Multidetekční platforma pro mikrokolonové separace proteinů a peptidů (2009 - 2011, Grantová agentura ČR)

Integrovaná analýza genomu a proteomu terapeuticky významných bakteriofágů kombinací elektroforézy a hmotnostní spektrometrie (2003 - 2005, Grantová agentura ČR)

Spojení TLC a MALDI-TOF-MS pro analýzu oligosacharidů a peptidů (2004 - 2005, Kontakt, s Katarínou Reiffovou, Ph.D., UPJS, Košice, Slovakia)

Kapilární elektroforéza s laserem indukovanou fluorescencí pro laboratorní cvičení (2002, Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Spoluřešite/Jiné

Vývoj nových nanobiotechnologií pro sledování terapeutických bakteriofágů v klinických vzorcích (2022-2026, Agentura pro zdravotnický výzkum ČR)

MALDI MS zobrazování izomerů lipidů lišících se pozicí dvojné vazby uhlík-uhlík (2019 - 2021, Grantová agentura ČR, A. Bednařík, Masarykova univerzita)

Optimalizace cílené terapie kolorektálního karcinomu ovlivňováním účinnosti penetrace a cytotoxicity regulátorů buněčných signalizací (2017 - 2019, Grantová agentura Masarykovy univerzity, J. Navrátilová, Masarykova univerzita)

Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací (2005 - 2011, Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, J. Fajkus, Masarykova univerzita)