Jan Preisler O mně

Jan Preisler absolvoval doktorské studium v oboru analytické chemie na Iowa State University pod vedením E. S. Yeunga. Po čtyřech letech v laboratořích B. L. Kargera na Barnett Institute/Northeastern University se vrátil na svou alma mater, Masarykovu univerzitz v Brně, kde se roku 2007 stal docentem a v roce 2014 byl jmenován profesorem.

Věnuje se vývoji instrumentace a metod pro bioanalytickou chemii. Zajímá se o zobrazovací hmotnostní spektrometrii, charakterizaci nanočástic a jejich využití v analytické chemii, hmotnostní analyzátory doby letu a rozhraní pro jejich spojení s mikrokolonovými separačními technikami a kapilární elektroforézu s laserem buzenou fluorescenční detekcí. Je průkopníkem využití kHz laserů ve vysoce výkonné hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice. V oblasti atomové spektrometrie přispěl dvěma novými technikami pro zavádění vzorků do indukčně vázaného plazmatu.

S nadšením se věnuje výuce, přednáší studentům v kurzech Hmotnostní spektrometrie biomolekul, Molekulové luminiscence a Analytické chemie nebo na pravidelných Školách hmotnostní spektrometrie pořádaných v České republice. V současné době je členem poradní redakční rady časopisu Analytical chemistry a předsedou sekce hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti.

ORCID: 0000-0002-9819-1284, ResearcherID: B-2005-2009