Jan Preisler O mně

Jan Preisler absolvoval doktorské studium v oboru analytické chemie na Iowa State University pod vedením E. S. Yeunga. Po čtyřech letech v laboratořích B. L. Kargera na Barnett Institute/Northeastern University se vrátil na svou alma mater, Masarykovu univerzitz v Brně, kde se roku 2007 stal docentem a v roce 2014 byl jmenován profesorem.

Věnuje se vývoji instrumentace a metod pro bioanalytickou chemii. Zajímá se o zobrazovací hmotnostní spektrometrii, hmotnostní analyzátory doby letu a rozhraní pro jejich spojení s mikrokolonovými separačními technikami, kapilární elektroforézu s laserem buzenou fluorescenční detekcí a charakterizaci nanočástic a jejich využití v analytické chemii. Je průkopníkem využití kHz laserů ve vysoce výkonné hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice. V oblasti atomové spektrometrie přispěl dvěma novými technikami pro zavádění vzorků do indukčně vázaného plazmatu.

S nadšením se věnuje výuce, přednáší studentům v kurzech Analytické chemie, Hmotnostní spektrometrie biomolekul nebo Molekulové luminiscence nebo na pravidelných Školách hmotnostní spektrometrie pořádaných v České republice.

ResearcherID: B-2005-2009, ORCID: 0000-0002-9819-1284