Vítejte na webových stránkách skupiny Jana Preislera!

Podívejte se na naše vědecké i nevědecké aktivity.

Naše skupina se zaměřuje na instrumentální bioanalytickou chemii.

V

ývoj a výzkum metod pro studium biomolekul i jejich elementárního složení dává nové možnosti dalším vědeckým oborům a přispívá k lepšímu porozumnění v oboru přírodních věd.

Našim cílem je vývoj nové instrumentace a metod pro rychlejší a citlivější analýzu biomolekul. Využíváme hmotnostní spektrometrii pro zobrazení biomolekul a kapilární elektroforézu spojenou s hmotnostní spektrometrií nebo laserem indukovanou fluorescencí pro jejich separaci. Zajímáme se take o bioanalytické aplikace nanočástic.

V rámci práce na disertačních, diplomových a bakalářských projektech získávají studenti v našich laboratořích cenné zkušenosti pro budoucí práci v akademickém i neakademickém prostředí. Zájemce srdečně zveme k prohlídce laboratoří a osobní domluvě na tématu práce.