Off-line CE/LC-MS spojení Spojené techniky pro komplexní popis analytů

Spojení mikrokolonových separačních technik a hmotnostní spektrometrie

Separační techniky se ve spojení s hmotnostní spektrometrií staly v posledních letech nepostradatelným nástrojem pro analýzu biomolekul.

Naše skupina se dlouhodobě zaměřuje na spojení separačních technik s nejrůznějšími typy hmotnostní spektrometrie: hmotnostní spektrometrie s ionizací s desorpcí a ionizací laserem za účasti matrice (MALDI MS), indukčně vázaným plazmatem (ICP MS) nebo elektrosprejovou ionizací (ESI MS). Na našem pracovišti jsou především studovány možnosti tzv. off-line spojení, které umožňuje oddělení jednotlivých kroků analýzy (separace a MS detekce) v čase i prostoru a současně i archivaci záznamu separace.

offline couplingSchéma spojení kapilární elektroforézy a nanášecího zařízení

Představili jsme novou metodologii pro spojení jediného běhu separace kapilární elektroforézou s MALDI MS a ICP MS s laserovou desorpcí za účasti substrátu (SALD; více o této metodě zde). Tato metoda využívající kapalinového spojení, subatmosferické nanášecí zařízení a speciálně upravené PETG terčíky dovoluje komplexní charakterizaci metaloproteinů: zatímco MALDI MS poskytuje informaci o přítomných apoproteinech a komplexech proteinů s kovy, ICP MS dává informace o kvalitě i kvantitě přítomných kovů.

Odkazy

Tomalová, I.; Foltynová, P.; Kanický, V.; Preisler, J. “MALDI MS and ICP MS Detection of a Single CE Separation Record: A Tool for Metalloproteomics“ Anal. Chem. 2014, 86, 647−654. http://dx.doi.org/10.1021/ac402941e

Peš, O., Preisler, J., “Off-line coupling of microcolumn separations to desorption mass spectrometry” J. Chromatogr. A 2010, 1217, 3966-3977. http://dx.doi.org/10.1021/ac801036x

Peš, O.; Jungová, P.; Vyhnánek, R.; Vaculovič, T.; Kanický, V.; Preisler, J. “Off-Line Coupling of Capillary Electrophoresis to Substrate-Assisted Laser Desorption Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.“ Anal. Chem., 2008, 80, 8725-8732.

Moskovets, E.; Preisler, J; Chen, H. S.; Rejtar, T; Andreev, V. Karger. B. L. “High-Throughput Axial MALDI-TOF MS Using a 2 kHz Repetition Rate Laser” Anal. Chem. 2006, 78, 912-919. http://dx.doi.org/10.1021/ac051393t

Foret, F.; Preisler, J. “Liquid Phase Interfacing and Miniaturization in MALDI Mass Spectrometry”, Proteomics 2002, 2, 360-372.

Preisler, J.; Hu, P.; Rejtar, T.; Moskovets, E.; Karger, B. L. "Capillary Array Electrophoresis-MALDI Mass Spectrometry Using a Vacuum Deposition Interface", Anal. Chem. 2002, 74, 17-25.

Rejtar, T.; Hu, P.; Juhasz, P.; Campbell, J. M.; Vestal, M. L.; Preisler, J.; Karger, B. L. “Off-Line Coupling of High-Resolution Capillary Electrophoresis to MALDI-TOF and TOF/TOF MS”, J. Proteome Res. 2002, 1, 171-179.

Preisler, J.; Hu, P.; Rejtar, T.; Karger, B. L. “Capillary electrophoresis – Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Using a vacuum deposition Interface”, Anal. Chem. 2000, 72, 4785-4795.

Preisler, J.; Foret, F.; Karger, B. L. ” On-Line MALDI-TOF MS Using Continuous Vacuum Deposition Interface”, Anal. Chem. 1998, 70, 5278-5287.