Jan Preisler O mně

Jan Preisler absolvoval doktorské studium v oboru analytické chemie na Iowa State University pod vedením E. S. Yeunga. Po čtyřech letech v laboratořích B. L. Kargera na Barnett Institute/Northeastern University se vrátil na svou alma mater, Masarykovu univerzitz v Brně, kde se roku 2007 stal docentem a v roce 2014 byl jmenován profesorem.

Jeho zájmy leží ve vývoji instrumentace pro bioanalytickou chemii, zejména se zajímá o hmotnostní analyzátory doby letu, rozhraní pro jejich spojení s mikrokolonovými separačními technikami a kapilární elektroforézu s laserem buzenou fluorescenční detekcí. Je průkopníkem využití kHz laserů ve vysoce výkonné hmotnostní spektrometrii s laserovou desorpcí a ionizací za účasti matrice. V oblasti atomové spektrometrie s kolegy přispěl dvěma novými technikami pro zavádění vzorků do indukčně vázaného plazmatu.

S nadšením se věnuje výuce, přednáší studentům v kurzech Analytické chemie, Hmotnostní spektrometrie biomolekul nebo Molekulové luminiscence nebo na pravidelných Školách hmotnostní spektrometrie pořádaných v České republice.